Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2013

tranquillite
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viawhoever whoever
tranquillite
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
tranquillite
7201 b830
dzisiaj tak.

September 02 2013

tranquillite
1141 5163
Reposted fromkazikova kazikova viagowiththeflow gowiththeflow
tranquillite
tranquillite
tranquillite
6254 a424 500
tranquillite
tranquillite
Nie umiem żyć z ludźmi.
— Bez tajemnic
Reposted frominpassing inpassing via13-days 13-days
tranquillite
chciałabym iść na randkę, do kina, albo na kawę i lody. tak na chwilę poczuć się nieprzyzwoicie szczęśliwa. zastanawiać się, czy "on" też się mną interesuje. czekać na telefon... nie za długo. dostawać miłosne listy i smsy. znajdować karteczki z miłymi słowami. móc się przytulić do kogoś, kto nie oczekuje niczego w zamian. dostać do łóżka śniadanie i czasem usłyszeć, że ktoś mnie kocha
— m.
Reposted frommissbrodka missbrodka via13-days 13-days
tranquillite
3667 badf 500
Reposted fromZofijaaa Zofijaaa viatwice twice
tranquillite
5613 5305 500
Prague, 1967 by Franco Fontana
tranquillite
8569 f718 500
Oj przydałby się...
Reposted fromelenn elenn viadoubleespresso doubleespresso
tranquillite
- Źle pan wygląda - zawyrokował.
- Niestrawność - odparłem.
- A co panu zaszkodziło?
- Życie.
— Carlos Ruiz Zafón, "Gra anioła"
tranquillite
staram się każdego dnia. być dobrą dla ciebie. mniej leniwą. żyć zgodnie z planem. mieć jakiekolwiek plany. zapomnieć o tym co zniszczyło moją pewność siebie. zapomnieć kiedy zaczęłam się tak bardzo wszystkiego bać, przestałam ufać i wierzyć. kiedy zgasłam. kiedy mnie zdmuchnięto. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
tranquillite
7885 3f47
Reposted frommaaari maaari
tranquillite
5359 2d75
Reposted fromkrzysk krzysk viasomeoneeee someoneeee
tranquillite
tranquillite
Reposted fromslodka slodka viasomeoneeee someoneeee
tranquillite
4542 3a8a
Reposted fromdusix dusix viaune-raconteuse une-raconteuse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...